Personuppgiftspolicy

 

VS-Hus AB behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag och EU´s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR).

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar bara de personupgifter som du lämnar till oss via vår webbplats och telefon. Erbjuds du en ny bostad kan vi även behandla personuppgifter vi får om dig via kreditupplysning.

 

Varför behandlar vi personuppgifterna och vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

I syfte att kunna erbjuda dig en ny bostad kommer vi att behandla de personuppgifter du ger oss via din registering.

Den rättsliga grund VS-Hus AB har att behandla dina personuppgifter är att den är nödvändig för att kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att kunna vidta åtgärder innan sådant avtal kan ingås.

 

Till vem lämnar vi vidare personuppgifterna?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra vid ex. obetald hyra eller vid avflyttning och då kontakt med ny hyresgäst sker.

 

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål uppgifterna lämnades för.