Trivsel och trygghet

 

Ta hänsyn till dina grannar 

Att bo i en flerfamiljsfastighet innebär att Ni tar hänsyn till Era grannar. Detta gäller såväl att se till att Ni inte stör men också att Ni ibland måste acceptera att Ni hör Era grannar.

Att bo i en hyreslägenhet kräver att Ni visar hänsyn till varandra. Blir Ni störda tycker vi att det är bra om Ni börjar med att prata med Er granne.

Ni kan även Kontakta oss för att ta denna diskussion om Ni inte vill göra det själv.

Om Ni stör Era grannar vid upprepade tillfällen och inte vidtar rättelse riskerar Ni att bli uppsagd ifrån Ert kontrakt.

 

 

Trygghetsjour/jour

Vid fel som uppstår efter våra kontorstider, vardagar eller helger och ej kan vänta till nästkommande arbetsdag. ex. hela strömmen slås ut eller vattenläcka.

Kontakta i Västerås

Nokas Security AB

Telefon: 021-31 45 50

Kontakta i Fagersta/Norberg/Skinnskatteberg

Rapid Säkerhet AB

Telefon: 08-585 611 76

Om felen ej är av större betydelse/akuta kan ni komma att bli återdebiterad för utryckningen.

Vid nödsituation - Ring 112

 

Skadedjur

Upptäcker Ni skadedjur i Er lägenhet t ex. möss eller myror tar Ni som hyresgäst själv kontakt med Anticimex som VS-Hus AB har avtal med och bokar en tid.

Telefon: 021- 10 41 80

Boka på "fastighetsägarnas kundnummer 39 23 37"

 

 

Säkerhet/Brandinformation

Brandvarnare är ett måste.

Om Ni har problem med Er brandvarnare eller att den inte fungerar ber vi Er Kontakta respektive fastighetsvärd på Er ort.

För att förhindra brandspridning i lägenheten måste dörren till det rum där det brinner stängas. För att begränsa rökspridning i trapphuset måste den som sist lämnar lägenheten stänga dörren.

Om det brinner i trapphuset eller i fastigheten.

Stanna kvar i Er lägenhet. En normallägenhet står emot brand i ca 1 timme. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus och använd inte hissen om det brinner.

Larma 112 och varna dina grannar.

Glöm inte att släcka levande ljus innan Ni lämnar Er lägenhet.