Personal fastigheter

Fastighetsvärdar - Västerås

 

 

 

 

 

Kontakt:

Claes Orest

Arbetsledare och Fastighetsvärd på Vetterstorp 4, Lovisa 4-5, Karl 5-6,7

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Conny Lindström

Fastighetsvärd på Sågklingan 11, Mekanismen 7, Tjärblomstret 1/               Vallmon 13 och Hallstahammar

Kontakt:

Ronny Ullermo

Fastighetsvärd på Sågklingan 11, Mekanismen 7, Tjärblomstret 1/            Vallmon 13 och Hallstahammar

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Hannu Lehman

Fastighetsvärd på

Aroslud 1-2, Ingrid 2, Krysshammaren 1,     Sigvald 4

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Hasse Sunna

Fastighetsvärd på

Ludvig 25, Kol 15           

 

Kontakt: 

Anders Thornell

Fastighetsvärd på Gudmund 4-5, Mina 6, Släktforskaren 14,Knut 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Pekka Hattara

Snickare

 

 

Kontakt:

Roger Berg

Mattläggare

 

 

 

 

 Fastighetsvärd - Fagersta 

Kontakt: 

Hannu Raijas

Fastighetsvärd

Tel: 072- 253 25 03

Felanmälan: 

Telefon tid: 07.00 - 10.00

Kontakt: 

Esa Turunen

Fastighetsvärd

 

 

 

Kontakt:

Mats Berg

Fastighetsvärd

 

 

 

 

Fastighetsvärd - Norberg

Kontakt:

Robert Larsson

Fastighetsvärd

Tel: 070-535 23 03

 

 

 

 

 

Fastighetsvärd - Skinnskatteberg

Kontakt: 

Sune Bruhn

Fastighetsvärd

Tel: 070-535 28 21