Västerås Öst

I området Västerås Öst förvaltar vi 220 lägenheter och lokaler.