Västerås Öst

I området Västerås Öst förvaltar vi 110 lägenheter och lokaler.