Avflyttning

Bra att veta inför avflyttning 

 

 

Uppsägningstid 

Om Ni vill säga upp Er lägenhet måste Ni göra det skrifligen till VS-Hus AB.

Skriv under baksidan på Ert hyresavtal eller använd vår Uppsägningsmall.

Uppsägningstiden är tre månader vilket innebär att att hyresavtalet upphör att gälla tidigast vid det månadsskifte som infaller tre kalendermånader efter uppsägningen. 

Uppsägning vid dödsfall:

Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid om lägenheten sägs upp en månad från dödsdatumet. I annat fall är det tre månader som gäller. Dödsboet ska säga upp hyresavtalet och bifoga dödsfallsintyg. Om Ni som sammboende vill bo kvar i lägenheten bör Ni kontakta VS-Hus AB för att skriva om kontraktet.  

 

Så snart vi har fått in Er uppsägning bekräftas den skrifligen inom några dagar. 

 

 

Visningsplikt 

När Ni sagt upp er lägenheten är Ni som avflyttande hyresgäst skyldig att visa lägenheten för bostadssökande som har fått erbjudande från VS-Hus. 

 

  

Besiktning/Slutstädning 

I början av den månad som Ni ska flytta skickar vi ut en besiktnignstid med brev då vi kommer och besiktigar lägenheten och slutstädning. 

Tänk på att: 

Vid besiktningen skall lägenheten vara städad/tom gäller även era förråd. Läs gärna igenom vårt Städ Tips.

Samtidigt vill vi påpeka att frånsett normalt slitage skall Ni som hyresgäst lämna lägenheten i ursprungligt skick och väl avstädad, läs foldern "städtips" som Ni får i samband med Er bekräftelse på uppsägningen. Är inte detta gjort till avflyttningsdagen kommer Ni att återdebiteras kostnaderna för städning och återställande av lägenheten samt faktureras ev. hyresbortfall. 

 

 

Nycklar 

Lämna alla nycklar till respektive kontor på din ort eller direkt till VS-Hus AB om Ni är student och bor i kvarteret Kol i Västerås ska ni lämna Era nycklar till Bostad västerås senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen. Om Ni inte lämnar in alla nycklar som Ni kvitterat ut kommer Ni att bli återdebiterad kostnaden för omläggning av cylindern.