Andra handsuthyrning

Andra handsuthyrning 

Att hyra ut sin lägenhet i andra hand innebär att hyresgästen upplåter sin lägenhet till någon annan som kan använda lägenheten självständigt.

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs alltid hyresvärdens samtycke samt att det finns beaktansvärda skäl för att hyra ut lägenheten.

Kontakta VS-Hus om Ni har några frågor.

Vid en godkänd andrahandsuthyrning uppkommer det aldrig något hyresförhållande mellan hyresvärden och andrahandshyresgästen. Därför är Ni som förstahandshyresgäst alltid ansvarig för lägenheten. Ekonomiskt men även vid störningar eller skador på lägenheten.