Andra handsuthyrning

Andra handsuthyrning 

Att hyra ut sin lägenhet i andra hand innebär att hyresgästen upplåter sin lägenhet till någon annan som kan använda lägenheten självständigt. 

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs alltid hyresvärdens samtycke samt att det finns beaktansvärda skäl för att hyra ut lägenheten. 

Som beaktasvärda skäl räknas studier/arbete på annan ort eller provbo. 

1. Kontakta VS-Hus och ange vem Ni vill hyra ut lägenheten till, skäl och under vilken tid (vi godkänner 6 mån)

2. Vi återkommer snarast med besked om andra handshyresgästen har blivit godkänd. 

För att bli godkänd krävs godkänd kreditupplysning/referenser.

3. Om andrahandshyresgästen blir godkänd ska ett skriftligt hyreskontrakt upprättas mellan hyresgästen och andrahandshyresgästen. I hyreskontraktet ska information finnas om båda parterna samt de villkor som ska gälla under hyrestiden. 

Vid en godkänd andrahandsuthyrning uppkommer det aldrig något hyresförhållande mellan hyresvärden och andrahandshyresgästen. Därför är Ni som förstahandshyresgäst alltid ansvarig för lägenheten. Ekonomiskt men även vid störningar eller skador på lägenheten.