Fastigheter i Västerås

 

 

I Västerås förvaltar VS-Hus 600 lägenher och lokaler om ca 45 000 kvm.