Fastigheter i Västerås

 

 

I Västerås förvaltar VS-Hus 750 lägenher och lokaler om ca 46 000 kvm.