Personal kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Liselotte Varnäs

Fastighetsägare

Förvaltar fastigheterna i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg

Kontakt: 

Tina Håkansson

Administration 

 

 

Kontakt:

Susanne Karlsson

Ekonomi 

 

 

 

 

Kontakt:

Margita Edling-Norenius

Ekonomi

 

 

 

Kontakt:

Susanne Varnäs Jansson 

Fastighetsägare 

Förvaltar fastigheterna i Västerås